Chrzest Print
Written by Administrator   
Friday, 13 July 2007 02:00
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św..."

Podstawowe wiadomości dotyczące chrztu dziecka w Parafii zamieszkania Rodziców

1. Należy przynieść akt urodzenia dziecka do kancelarii parafialnej stałego zamieszkania Rodziców (oryginał).

2. Jeśli dziecko nie jest z tutejszej Parafii , potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.

3. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.

4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka).

5. Kartki do spowiedzi przed chrztem Św. rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. związek w konkubinacie, lub cywilny)

6. Nauka przed chrztem w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Obecność rodziców i chrzestnych obowiążkowa.

Najbliższa nauka - 21 lipca br. o g. 20.00


7. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się sobotę przed chrztem dziecka
=========================================

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU


....................................................................................................
Nazwisko imiona

........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia

...............................................................................
Odpis aktu urodz. USC miejscowość dnia nr aktu

Dostarczyć Akty urodzenia dziecka, oryginał lub kopia

Rodzice dziecka:przynoszą z sobą dowody osobiste

OJCIEC.
Nazwisko imię...................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................
Zawód wykonywany lub wyuczony:...............................................................
Miejsce zamieszkania (bez kodu) ........................................................................
Podać: miejscowość, ulica, nr domu


MATKA:
imię.....................................z domu ............................................................

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................
Zawód wykonywany lub wyuczony:..................................................................
Miejsce zamieszkania (jeżeli jest inne niż ojca)............................................................................

MAŁŻEŃSTWO

1.Data i parafia ślubu.........................................................................................................

Małżeństwo niesakramentalne
- data i miejsce cywilnego:.....................................................................................
- nie mamy żadnego ślubu ......................................................................

RODZICE CHRZESTNI

OJCIEC

Nazwisko imię ......................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...............................................................................

Adres zamieszkania (bez kodu) ............................................................................................
Podać dokładnie: Miejscowść, ulicę, nr domu

MATKA
Nazwisko imię ..............................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................................................
Miejscowość, ulica, nr domu

NAUKA PRZED CHRZTEM - Szlichtyngowa, dnia........................................ godz.................................

=========================================================
INFORMACJE

Dziecko do chrztu zgłaszają osobiście rodzice tego dziecka w kancelarii parafii miejsca zamieszkania

Rodzice dziecka żyjący bez ślubu – podpisują w kancelarii specjalną DEKLARACJĘ

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być: osoby żyjący bez ślubu kościelnego, nie wierzący i nie praktykujące, nie bierzmowani, innej religii, czy wyznania, młodzież, która nie uczęszcza na katechezę

- jeżeli rodzice mieszkają w innej parafii, a chcą dziecko ochrzcić w Szlichtyngowej – dostarczą ZGODĘ na chrzest od swego ks. proboszcza – bez tej zgody – dziecka do chrztu w naszej parafii nie przyjmę

- jeżeli rodzice dziecka mieszkają razem wystarczy wpisać jeden adres

- jeżeli ślub był zawarty w innej parafii, należy dostarczyć Świadectwo Ślubu, lub inny dokument

- należy dostarczyć Akt Małżeństwa z USC lub jego kopię

- jeżeli chrzestny, czy chrzestna jest z innej parafii, dostarczą pilnie ZAŚWIADCZENIE - od swego ks. proboszcza

- udział w naukach obowiązuje rodziców i chrzestnych. Nauka jest w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca


==============================================

SAKRAMENT CHRZTU UDZIELONY w 2005r.:


GRUDZIEŃ
33-Baraniak Oliwia
32-Szymczak Zofia
31-Baczyński Wiktor, Artur
30-Szczepaniak Aleksandra Danuta
29-Sołowicz Agata
28-Apolinarski Marcin
25-Błaszczyk Andrzej, Krzysztof

LISTOPAD
27-Stolarski Oliwer
26-Kelma Aleksandra
24-Konieczna Aklesandra,Sabina

PAŹDZIERNIK
23-Bąkiewicz Mateusz

17-Mandziuk Alicja

WRZESIEŃ
22-Bielawska Magdalena, Anna

SIERPIEŃ
21-Maćko Emilia, Aleksandra
20-Jakubiak Miłosz,Mirosław
19-Lipigórska Magdalena, Aleksandra

LIPIEC
18-Mocek Sara, Maria

CZERWIEC
16-Tlałka Maksymilian
15-Gnat Szymon

MAJ
14-Składowski Cyprian, Mikołaj
13-Składowski Martin, Krzysztof
12-Wiśniewska Justyna, Marzena
11-Składowska Daria, Teresa
10-Składowski Oskar, Józef
09-Szczepaniak Olaf,Jan
08-Noga Oliwia,Tatiana
06-Wośkowiak Gracjan, Łukasz

KWIECIEŃ
07-Olszewski Szymon

MARZEC
05-Szyszka Natalia, Anna
04-Romanowicz Karolina
03-Woroch Izabela

LUTY
nie było

STYCZEŃ
02-Hanc Martyna
01-Burkat Adam
 
 
Parafia Szlichtyngowa