ZAPOWIEDZI - 2011r. Print
Written by Ks. Proboszcz   
Saturday, 12 February 2011 21:57

"Obowiązek głoszenia zapowiedzi spoczywa na właściwym proboszczu narzeczonych" - Prawo Kanoniczne , kanon 1023

Narzeczonych, polecam Waszym modlitwom
Wszyscy wierni powinni poinformować księdza proboszcza o znanych im przeszkodach do zawarcia sakramentalnego małżeństwa - Prawo Kanoniczne , kanon 1027

Błędne lub fałszywe informacje podane ks. proboszczowi o narzeczonych są grzechem ciężkim

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujący narzeczeni:

====================================================

L.p. 16; 18-25-26-12.2011

KUŚNIERZ Krzysztof, kawaler zam, Głogów - parafia NMP Królowej Polski

i NOWAKOWSKA  Magdalena, panna zam w Szlichtyngowej

L.p. 15; 31.07,7-14.08.2011

KALISZ Sebastian, kawaler, zam Starę Strącz i JURCEWICZ Aleksandra, panna, zam. Górczyna

L.p. 14; 24-31.07,07.08 2011

PODSIEDLIK Paweł, kawaler, zam Zamysłów

i Taras Ewelina, panna, zam. Wietszyce, parafia Rzeczyca

L.p. 13; 24-31.07-7.08.2011

KIERUZAL Marian, stanu wolnego, zam. Zamysłów

i KUCHARZYSZYN Wacława, stanu wolnego, zam. Wschowa

L.p. 12; 10-17-24 lipiec 2011
Łukasz  PALUSZEWSKI, kawaler, zam. We Wschowie, parafia św. Stanisław BM
i Katarzyna BRZOZOWSKA, panna zam. W Górczynie

L.p. 11; 3-10-17 lipiec 2011

PUCHAŁA Michał, kawaler,zam. Wrocław
i FIEDOT  Aleksandra, zam. Ruszowice

L.p. 10; 12 -19 - 26 czerwiec
ŁYNKO Maciej, kawaler, zam. Szlichtyngowa
i MAKOWIECKA Sylwia, panna, zam. Białe Błota

L.p. 9; 29.05-5.06- 12.06
HAJDUK  Radosław, kawaler, zam. Gaworzyce
i NAWROCKA Iwona, panna, zam. Głogów, dawniej Zamysłów

L.p 8; 15-22-29 maj
MULARCZYK  Jan,kawaler, zam.Niechlów
i BAJOR Agnieszka, panna, zam. Szlchtyngowa

L.p. 7. 17-24-25.kwiecień 2011

ROFLING Dawid, kawaler, zam. Krzekotów
i SKRZYPCZAK Joanna, panna,zam. Szlichtyngowa

 

6.2011-04-17

K O W A L S K I   Dariusz, kawaler, zam. Wilków  i  W E L E S Z C Z U K  Anna, panna, zam. Szlichtyngowa

5. 2011-04-10

K R A J E W S K I  Rafał, kawaler, zam. Jakubów  i  M I C H A L A K  Jagoda, panna, zam. Górczyna

4. 2011-04-03

P O L A K   Leszek, zam. Wałbrzych, dawnej w Szlichtyngowej, kawaler  i  K O R D A S Z E W S K A  Joanna, panna, zam. Wałbrzych

3. 2011-04-03

S E W I A Ł O  Przemysław, kawaler, zam. Przyczyna Dolna  i  O R Ł O W S KA   Marta, panna , zam. Dryżyna

2. 2011-02-27

W Ł O D A RS K I   Piotr, kawaler, zam. Górczyna  i B O R O W S K A   Kamila, panna, zam. Zamysłów

1.  2011- 02-06 (data pierwszej zapowiedzi)

J Ó Ź W I A K  Milosz, kawaler zam. Szlichtyngowa i  S I E L E D C Z Y K   Anna, panna, zam, Korytków, par. Gaworzyce

 
 
Parafia Szlichtyngowa