Zapowiedzi - 2016 Print
Written by Ks. Proboszcz   
Tuesday, 10 May 2016 21:52

Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz, że cię nie opuszczę, aż do śmierci

 

 

L.p

Data zapowiedzi

Narzeczeni

Adres-parafia

1

8.05

15.05

22.05

PINKE  Aleksandra, stan wolny

I ROTMAN Bartłomiej – stan wolny

Zam. Zamysłów  - Szlichtyngowa

Zam. Sworowo – Golejewko

2

15.05

22.05

26.05

SŁOMIŃSKI  Łukasz, kawaler,

i NIEWIAROWSKA Jagoda, panna,

zam. - Dryżyna - Szlichtyngowa

zam. Wschowa  -

3

29.05

05.06

12.06

Andrzej KAWA, kawaler

Ewelina Dziudziak, panna

zam. Dryżyna  - Szlichtyngowa

zam. Wschowa - ś. Stanisław BM

4

29.05

05.06

12.06

Krystian MŁOTKOWSKI, stan wolny

Magdalena  BARANOWSKA, stan wolny

zam. Górczyna

zam. Wyszanów

5

05.06

12.06

19.06

Artur  KAJCZUK, stan wolny

Justyna  KAROLAK, stan wolny

 

Bojadła

Dryżyna - Szlichtyngowa

6

05.06

12.06

19.06

Damian URBAŃCZYK, kawaler

Aleksandra WENECKA, panna

Wałbrzych

Wałbrzych

Lp

Data

Narzeczeni

7

12.06

19.06

26.06

Mateusz MIASKOWSKI , kawaler zam. Zamysłów

I Żaneta ŁOJKO, panna, zam Głogów

Par. św. Klemens

8

12.06

19.06

26.06

Adam NIEPSUJ, kawaler, zam. Legnica

Par. Św. Jadwigi

I Magdalena CHUDAK, panna, zam. Legnica

Par. NSPJ

9

19.06

26.06

03.07

Erwin  DZIEDZIC, kawaler, zam. Siedlnica

I Barbara LECH, panna , zam. Szlichtyngowa

10

19.06

26.06

03.07

Damian WOJCIECH, kawaler, zam. Śmieszkowo

I Magdalena KAMIŃSKA , panna, zam. Szlichtyngowa

11

26.06

03.07

09.07

Krzysztof, ZABAWA, kawaler, zam. Szlichtyngowa

I Iwona POTOMSKA, panna, zam. Głogów

Par. Wniebowzięcia NMP - kolegiata

 

 

  12

 

  29.06

  03.07

  10.07

 

Wojciech MIŚTA, kawaler, zam. Kobierzyce

  i Kamila HYLLA, panna, zam. w Szlichtyngowa

13

17.07

24.07

31.07

 

 

ŻOK Artur, stan wolny, zam. Łoniewo, par. Osieczna

o PASZKOWSKA Paulina, stan wolny, za. Szlichtyngowa

14

31.07

07.08

14.08

 

 

BŁASZCZYK Adrian, stan wolny, zam Szlichtyngowa

i PAWŁOWSKA Monika, stan wolny, zam. Szlichtyngowa

 

15

14.08

15.08

21.08

 

MIELNICZEK Łukasz, kawaler, zam Szlichtyngowa

i NIWCZYK Katarzyna, panna, zam. Głogów par. św. Mikołaj

16

04.09

11.09

18.09

SZKLARZ  Radosław, kawaler, zam. Dryżyna

DERLAT  Ewelina, panna, zam. Wyszanów

17

04.09

11.09

18.09

 

SKALSKI Marcin, stan wolny, zam. Zamysłów

DOPIERAŁA Julia, stan wolny, zam. Zamysłów

18

18.09

25.09

02.10

BARAN  Dawid, cywilnie związany, zam. Szlichtyngowa

BARAN  Daniela zd Stępień, cywilnie związana, zam. Szlichtyngowa

19

25.09

02.10

09.10

 

 

TOMIAŁOJĆ Arkadiusz , kawaler, zam, w Zamysłowie

iI CZYŻOWSKA Dagmara, panna, zam. Polkowice

par. św. Michała Archanioła

 

 
 
Parafia Szlichtyngowa