Zapowiedzi przedślubne - 2015r. Print
Written by Ks. Proboszcz   
Saturday, 14 February 2015 20:53

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela


 

Ktokolwiek wiedziałby o jakiś przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa w sumieniu jest zobowiązany powiadomić  o tym fakcie ks. proboszcza parafii narzeczonego lub narzeczonej.Pamiętaj: odpowiadasz przed Bogiem i sądem za fałszywe powiadomienie

DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ   W  2015r.

Lp

Data

Imię nazwisko, miejsce zamieszkania

 

1

15.02

22.02

01.03

 

Kamil  KRYŚKÓW, stan wolny, ur.1991, zam. Dryżyna, parafia  tutejsza

I Marcelina WOJTYSIAK, stan wolny, zam. Pęcław, parafia  Białołęka

 

2

15.02

22.02

01.03

 

Marcin JĘDRASIAK, kawaler, ur. 1988, zam. Szlichtyngowa, parafia tutejsza

Paulina RYBACKA, panna, ur. 1988, zam. Leszno, parafia św. Antoni

 

3

15.02

22.02

01.03

 

Dawid ZASOWSKI, kawaler, ur. 1990, zam. Klimontów, parafia Żuchlów

Magdalena  SITNIK, panna, ur.1992, zam. Wyszanów, parafia tutejsza

 

4

15.02

22.02

01.03

 

Robert  ANTONIUK,  kawaler, zam  Szlichtyngowa, parafia tutejsza

Marta KLAUZE , zam  Jędrzychowice, parafia Siedlnica

 

5

 

22.02

01.03

08.03


Dawid KUBIAK, kawaler, zam. Szlichtyngowa

Dorota Nowakowska, panna, zam. Szlichtyngowa

6

01.03

08.03

15.03


Kamil TOMASZEWSKI, kawaler, zam. Niechlów, parafia Żuchlów

i Danuta  SZKLARZ, panna, zam. w Dryżynie, par. Szlichtyngowa

 

7

01.03

08.03

15.03

 


Mateusz OPIŁOWSKI, stanu wolnego, zam Klucze, par. Wilków

i Marta ŁUKOMSKA, stanu wolnego, zam Górczyna, par. Szlichtyngowa

8

01.03

08.03

15.03

Łukasz  DYBIŻBAŃSKI, stanu wolnego, zam. Dryżyna, parafia tutejsza

i Donata BRZEZIŃSKA, stan wolny z parafii Siciny

 

9

08.03

15.03

22.03

 

Mateusz  KUPAJ, kawaler z Głogowa, parafia św. Mikołaj

i Katarzyna  NIEKRASZ, panna z Szlichtyngowej

 

10

 

26.04

03.05

10.04


Szymon POSIEDLIK, stan wolny, Zamysłów

Małgorzata MICHALEWICZ, stan wolny, za. Raszyn, par. Sława

 

11

 

12.04

19.04

26.04

 

Łukasz  RYBSKI, stan wolny, zam. Zamysłów

Aneta DZIEDZIC, stan wolny, zam. Zamysłow

 

12

 

26.06

03.05

10.05

 

Paweł  SŁOCKI, kawaler, zam. Stare Drzewce, par. Konradowa

i Magda  SITNIK, panna, zam. Wyszanów, par. tutejsza

 

13

 

26.04

03.05

10.05

 

Mariusz  BAJOR , kawaler, zam. Szlichtyngowa

i Barbara PAWŁOWSKA, panna, zam. Górczyna, par. tytejsza

14

 

10.05

17.05

24.05

 

Andrzej GAPYS, kawaler, zam Dryżyna, par. tutejsza

Małgorzata PIWOSZ, panna, zam. Naratów, par. Siciny

Szlichtyngowa, 2015r.

ks. Antoni Łatka

proboszcz

 
 
Parafia Szlichtyngowa