Ogłoszenia Niedziela Palmowa 2020 rok
Saturday, 04 April 2020 15:08

OGŁOSZENIA
Niedziela Palmowa

5 kwietnia 2020 roku


 1. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dzisiejszy dzień jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, aby tam dokonać odkupienia na drzewie krzyża. Na Mszy św. poświęcenie palm.

 2. Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz 17.30.

 3. Ze względu na epidemię, Triduum Paschalne w tym roku odbędzie się bez ludu Bożego i tylko
  w kościele parafialnym.
  W Wielki Piątek, w godzinie śmierci Pana Jezusa, pragnę pobłogosławić rodziny naszej parafii Najświętszym Sakramentem, prosząc Wszechmogącego Boga o uchronienie nas od niebezpiecznej zarazy. Od godz 15.00 do 16.30, będę objeżdżał ulic miasta a następnie wioski naszej parafii z Najświętszym Sakramentem. Oczkując na przyjazd Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, módlmy się koronką do miłosierdzia Bożego, litanią do NS Pana Jezusa oraz różańcem- część bolesna. Udekorujmy okna naszych domów obrazami i emblematami religijnymi.
  Przed kapłanem z Najświętszym Sakramentem będzie jechał wóz strażacki z włączoną syreną.
  Godziny przejazdu:
  15.00 – ul. Daszyńskiego, Ogrodowa, Dworcowa, Wolności, Miodowa, Pułaskiego,
  15.15 – Rynek, Wolności, Osiedle pod Wiatrakiem, Głogowska, Wschowska
  15.30- Leśna, Lipowa, Kasztanowa, Topolowa, bloki Górczyna i wieś Górczyna
  15.45- Zamysłów i Puszcza
  16.00- Dryżyna
  16.15- Wyszanów, osiedle Szeryfa, PKP

  Odwołane jest poświęcenie pokarmów (w tym roku święconka ma mieć charakter liturgii, tekst modlitwy w dziale "Listy i komunikaty").
  Nie będzie też procesji rezurekcyjnej.

 4. Msze św. w pierwszy i drugi dzień Świąt: 8.00, 11.00, Zamysłów 9.30. Nie ma Mszy św. wieczornej.

 5. Proszę nabywać świece na stół wigilijny- jest to nasza ofiara wspierająca dzieci z ubogich rodzin. Świece są do nabycia codziennie od godziny 17.30 do 18.00.

 6. W Wielkim Tygodniu przeżywamy Mękę i śmierć Chrystusa.

  Pomimo ograniczeń przeżywania liturgii Wielkiego Tygodnia w kościele, pamiętajmy, że On, który ofiaruje się za nas Bogu jest obecny w naszych rodzinach i sercach. Przeżyjmy ten czas w duchu modlitwy i wzajemnej miłości, w gronie rodziny czytając Mękę Pańską, adorując Krzyż Jezusa, dziękując Bogu za dar odkupienia.

  x. Proboszcz

 
Przebieg śniadania wielkanocnego- modlitwa w domu
Saturday, 04 April 2020 15:06

Niedziela Zmartwychwstania
Śniadanie wielkanocne w rodzinie

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Następnie prowadzący mówi:

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

 

CZYTANIE EWANGELII

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

L. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

 

 

 

KATECHEZA DOMOWA

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści.

Pascha w czasie epidemii

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.

W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą w świecie i w naszej ojczyźnie epidemię, nie mogliśmy spotkać się na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś możemy jakby łatwiej odnaleźć się w tych obrazach. Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech anioł śmierci zabija w każdym z nas wewnętrznego, grzesznego „starego człowieka”, który chciałby żyć tak, jakby Boga nie było (zob. Kol 3, 5-17). Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus jest! On zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26).

Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

 

Symbolika polskiej święconki

 

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

 

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

 

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

 

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy.

 

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

 

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

 

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.

 

MODLITWY

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie

 

 • Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy...

 • Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.

 • Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.

 • Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 • Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.

 • Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.

 • Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.

 

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi:

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

ŻYCZENIA

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.

P. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

MODLITWA PO POSIŁKU

Po posiłku prowadzący mówi:

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W. Amen. Alleluja.

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 
Intencje na kwiecień 2020 roku
Friday, 27 March 2020 15:13

INTENCJE KWIECIEŃ 2020

1 środa

18.00 ++ Genowefa, Franciszek, Stanisław Błażuk

2 czwartek

17.00 + Grzegorz Tomaszewski, miesiąc po śmierci
18.00 ++ Andrzej, Walery, Antonii Ciesielscy

3 piątek

18.00 + Krystyna Szałowska

4 sobota

18.00 + Krystyna Lipigórska

5 VI niedziela Wielkiego Postu

8.00 ++ Franciszek, Marianna, Tadeusz Rybscy
11.00 za parafian
18.00 ++ Anna, Stefan Weleszczuk
Zamysłów 9.30 ++ Bronisława (k.), Józefa (k.), Władysław Roskowińscy, ++ Anna, Stanisław, Miczysław Cichawa

6 poniedziałek

18.00 w 50. urodziny, o Boże błogosławieństwo dla Aleksandra Szkudlarek

7 wtorek

18.00 ++ Michał i Zofia Poszelużni

8 środa

18.00 + Jerzy Guźniczak

9 Wielki Czwartek

19.00 + Stanisława (k.) Lupa

10 WIELKI PIĄTEK

19.00 liturgia Wielkiego Piątku

11 Wielka Sobota

19.00 dziękczynna, o Boże błogosławieństwo dla Danuty i Jana
w 44. rocznicę ślubu

12 WIELKANOC

8.00 za parafian
11.00 o błogosławieństwo Boże dla Natalii, w 85. urodziny
Zamysłów 9.30 w 40. rocznicę ślubu Teresy i Bogdana

13 poniedziałek wielkanocny

8.00 ++ Irena, Bronisław, Zdzisław, Sylwester Gawin
11.00 + Teodor Tyszkowski
Zamysłów 9.30 + Grzegorz Uran

14 wtorek

18.00 + Józef Wieczorek

15 środa

18.00 ++ Stanisława (k.), Józef, Kazimierz Klameccy
Zamysłów 19.00 + Tadeusz Krawczyk

16 czwartek

18.00 + Ryszard Kaj

17 piątek

18.00 + Jan Similak
19.00 ++ Jadwiga, Czesław, Wacław Felińscy

18 sobota

17.00 w 18. urodziny Szymona Antoniuka, o Boże błogosławieństwo
18.00 ++ Apolonia, Michał, Janina, Stefan, Czesława (k.) Chomin

19 II niedziela wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia

8.00 ++ Zofia, Michał Szkwarek
11.00 ++ Józef, Paweł, Anna i Januszek Antoniuk
18.00 ++ Helena, Zenon, Kazimierz i Marian Apolinarski
Zamysłów 9.30 + Irena Lucerek, + Zofia Bielecka, + Władysław Bielecki

20 poniedziałek

18.00 + Henryk Niziołek, miesiąc po śmierci

21 wtorek

18.00 ++ Janina, Władysław Zarzyccy

22 środa

18.00 ++ Julia, Stanisław, Franciszek Kłaczkiewicz
Zamysłów 19.00 ++ Helena, Jan, Genowefa Ścisłowscy

23 czwartek

17.00 + Jan Mech, miesiąc po śmierci
18.00 ++ Irena, Bronisław, Zdzisław, Sylwester, Helena Gawin

24 piątek

18.00 + Władysław Salwa, + Stanisław i ++ z rodziny Selerów i Stasiaków

25 sobota

18.00 + Zygmunt

26 III niedziela wielkanocna

8.00 o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i Cecylii w 40. rocznicę ślubu
11.00 + Weronika Lech
18.00 + Michał Pabierowski i ++ z rodziny Klaczyńskich
Zamysłów 9.30 + Janina Wojciechowska

27 poniedziałek

18.00 + Augustyn Czyczyk

28 wtorek

18.00 o Boże błogosławieństwo dla Nataliusza z okazji 75. urodzin

29 środa

18.00 o Boże błogosławieństwo dla Pawła Kreczmer w 50. urodziny
Zamysłów 19.00 dziękczynna z prośbą o zdrowie

30 czwartek

18.00 + Lenka Miller
18.30 w 40. rocznicę ślubu Heleny i Czesława Ślusarczyk

 

 
Modlitwa na czas pandemii o ratunek
Friday, 27 March 2020 14:10

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata,

zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom,

pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.

Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.

 

 
Ogłoszenia, 5 niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020 roku
Friday, 27 March 2020 14:00

Ogłoszenia
29 marca 2020 roku
5 niedziela Wielkiego Postu1. Dziś 5 niedziela Wielkiego Postu. Od dzisiejszej niedzieli do Wielkiego Piątku zasłonięte będą krzyże.

2. Msze św. w niedziele i dni powszednie odbywają się wg stałego porządku, natomiast z powodu epidemii, podczas liturgii w kościele może przebywać maksymalnie 5 wiernych. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające Msze św. Pozostali wierni przeżywają liturgię Mszy św. przez media przyjmując również Komunię duchowo, wzbudzając w sobie taką intencję.

KOMUNIA ŚW. W CZASIE PANDEMII
Kto pragnie przyjąć Komunię św. w niedzielę, może to uczynić po każdej Mszy św. a więc około godziny: 8.30, 11.30, i 18.30, w Zamysłowie o godz 10.00. Na Komunię św. proszę oczekiwać na zewnątrz kościoła stojąc w odległości 2 metrów od siebie. Po wyjściu osób z Mszy św. wchodzimy do kościoła po 5 osób zachowując bezpieczną odległość przy Komunii św.


3. SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII
Spowiedź św. wielkanocna codziennie od godz 17.30 w zakrystii. (Wchodzimy pojedynczo, zachowując odstęp ok 1,5 metra od kapłana).
Spowiedzi z zaproszonymi kapłanami są odwołane, proszę o zatroszczenie się o spowiedź- nie odkładać jej na ostatnie dni przed świętami.

4. POGRZEBY W CZASIE PANDEMII
Ceremonia pogrzebowa ograniczona jest do jednej stacji przy grobie w obecności najbliższej rodziny
(5 osób). Msza św. za zmarłego może być odprawiona w kościele w tym dniu lub w innym terminie.

5. W tym tygodniu, pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca.
Zmiana tajemnic Żywego Różańca jest odwołana. Intencja na miesiąc kwiecień: za wszystkich zniewolonych od różnych nałogów oraz o zachowanie ludzkości od pandemii koronawirusa.

W pierwszą sobotę miesiąca odwiedziny chorych od godz 9.00 (kto czuje się zagrożony i pragnie przenieść odwiedziny na późniejszy termin- proszę o zgłoszenie telefoniczne: 65 540 72 25).

6. 2 kwietnia, w czwartek, 15. rocznica odejścia do domu Ojca, św. Jana Pawła II.

7. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi, odwołuje się w kościołach:
- nabożeństwo Gorzkich Żali i Drogi krzyżowej (również w Wielki Piątek)
- poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę
- procesji rezurekcyjnej
- zbiorowych spowiedzi wielkanocnych
- konduktów pogrzebowych
- uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania

I Komunia Święta dzieci, jeśli stan epidemii nie zostanie odwołany, to uroczystości z 10. maja przesuwamy na czas późniejszy w porozumieniu z rodzicami dzieci.

8. Bóg zapłać za modlitwy, wszelkie dobre inicjatywy płynące z serca, które podejmujemy w tych dniach na rzecz bliźniego. Łączę się z Wami w modlitwie i błogosławię Wam i Waszym rodzinom.

x. Proboszcz

 
Ogłoszenia- 4 niedziela Wielkiego Postu- 22 marca 2020 roku
Friday, 20 March 2020 14:42

OGŁOSZENIA
4 Niedziela Wielkiego Postu
22 marca 2020 roku

1. Dzisiejsza, 4 Niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest Laetare- oznacza radość, która ma być chwilą wytchnienia w czasie utrapienia.
Od przyszłej niedzieli (czarna niedziela), zasłonięte będą krzyże aż do Wielkiego Piątku.

2. Dziś Gorzkie Żale o godz 17.00, o godz 18.00 nabożeństwo ku czci św. Rity z Mszą św, wieczorną.

3. W tym tygodniu, 25 marca, w środę, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Dzień Świętości Życia.
Zachęcam do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, polegającej na codziennej modlitwie przez okres 9 miesięcy. Jest to dar modlitwy za dzieci poczęte a nienarodzone, zagrożone aborcją.
Kto pragnie ratować dziecko nienarodzone, proszę o zabranie gazetki z deklaracjami duchowej adopcji za jedno dziecko poczęte.
Uroczyste przyrzeczenie złożymy na Mszy św. 25 marca. Szlichtyngowa- godz 18.00, Zamysłów- 17.00

4. Droga krzyżowa w piątek o godz 17.00

5. Proszę wszystkich wiernych o głęboką, ufną modlitw różańcową o godz 20.30 o uchronienie nas od pandemii koronawirusa.

6. W przyszłą niedzielę przechodzimy na czas letni. (Cofamy zegarki o jedną godzinę)

7. Prasa katolicka: Niedziela. (Gość niedzielny
zawiesił swoją edycję).

8. Modlę się z Wami i za Was o pokój serca i głębokie zaufanie w tym trudnym czasie.

x. Proboszcz

 

 
 
Parafia Szlichtyngowa